AANKOOP

AANKOOP


image_pdfimage_print

Uw huis kopen via Apartt Wonen Makelaars

Wie behartigt uw belangen bij het kopen van een huis? Wie zorgt ervoor dat u met beide benen op de grond blijft? Waar haalt u uw kennis over de onroerend goed wereld vandaan?
Dat willen wij van Woonzicht Makelaars graag allemaal voor u verzorgen. Aankoopbegeleiding is een specialiteit van ons kantoor:

 • Stap 1. Opstellen woningprofiel
 • Stap 2. De zoektocht
 • Stap 3. Woning op het oog
 • Stap 4. Grondig onderzoek
 • Stap 5. Professioneel onderhandelen
 • Stap 6. De koopakte

Wij behartigen jaarlijks voor meerdere klanten de belangen bij aankoop. Bij iedere klant komt onze dienstverlening weer anders tot zijn recht. Voor de één op bouwkundig gebied, voor de ander op juridisch gebied en voor vrijwel iedereen op het vlak van onderhandelen. Want met welk bod open je de onderhandeling?

Stap 1. Opstellen woningprofiel
Uw zoektocht naar de ideale woning begint met het opstellen van het woningprofiel. Tot welk type woning voelt u zich aangetrokken? Welke eisen stelt u aan omgeving, locatie en prijsklasse? Dit profiel zal dienen als uitgangspunt bij het zoeken naar uw nieuwe woonhuis.

Stap 2. De zoektocht
Gedurende de zoektocht ontvangt u informatie over woningen die binnen uw profiel passen. Wij houden het dagelijkse huizenaanbod scherp voor u in de gaten, onder andere via uitwisselingssysteem voor makelaars.

Stap 3. Woning op het oog
Wanneer een huis u aanspreekt, maken wij een afspraak voor bezichtiging. Ongeacht of het woonhuis bij een particulier of bij een makelaar te koop staat. Terwijl u uw gevoel laat spreken, letten wij onder andere op de volgende aspecten van de woning:

 • Bouwkundige staat
 • Staat van onderhoud
 • Courantheid
 • Prijskwaliteit verhouding
 • Eventueel van toepassing zijnde belemmerende bepalingen

Na de bezichtiging geeft uw makelaar een volledig waardeoordeel over de woning. Bij de beoordeling spelen o.a. ligging, grootte, type, ouderdom, onderhoud en afwerkingniveau een rol. Hieruit vloeit een gedegen aankoopadvies voort.

Stap 4. Grondig onderzoek
Wanneer u een woning gevonden heeft die op het eerste gezicht aan alle wensen voldoet, wordt er gekeken welke onderzoeken noodzakelijk zijn. Daarnaast wordt er juridisch onderzoek gedaan naar o.a. de volgende zaken:

 • Kadastrale recherche
 • Erfpacht en erfdienstbaarheden
 • Overige rechten en plichten

Stap 5. Professioneel onderhandelen
Wanneer wij het juiste huis gevonden hebben, bespreken wij met u de onderhandelingsstrategie. Vervolgens gaan wij namens u onderhandelen over de prijs met de verkoper of diens makelaar. Secundaire zaken zoals ontbindende voorwaarden, datum overdracht en de roerende zaken worden hierbij betrokken.

Stap 6. De koopakte
Als de onderhandelingen tot een overeenkomst hebben geleid, wordt de koopakte opgesteld. Wij controleren of in de koopakte alle onderdelen van de koopovereenkomst op de juiste juridische wijze zijn vastgelegd.
Voordat u juridisch eigenaar wordt, gaat u met ons nogmaals het woonhuis inspecteren. Er wordt dan gekeken of de woning zich nog in dezelfde staat bevindt en of alle roerende zaken, zoals die in de koopakte staan vermeld, zijn achtergebleven.

Ten slotte aanwezig bij de notaris
De koopakte wordt door de koper en verkoper ondertekend en vervolgens naar de notaris gezonden. Tijdens het bezoek aan de notaris, wanneer de akte van levering wordt ondertekend, zijn wij bij u als adviseur, getuige en woordvoerder.

Als de onderhandelingen tot een overeenkomst hebben geleid, wordt de koopakte opgesteld. Wij controleren of in de koopakte alle onderdelen van de koopovereenkomst op de juiste juridische wijze zijn vastgelegd.

Voordat u juridisch eigenaar wordt, gaat u met ons nogmaals het woonhuis inspecteren. Er wordt dan gekeken of de woning zich nog in dezelfde staat bevindt en of alle roerende zaken, zoals die in de koopakte staan vermeld, zijn achtergebleven.

Na het bezoek aan de notaris mogen wij u van harte feliciteren.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u daarmee, ook na de eigendomsoverdracht, altijd bij ons terecht.